ODHAĽOVANIE A ZABRAŇOVANIE KORUPCII

AKO PROTI KORUPCII

o nás

Certifikácia ISO 37001 zavádza opatrenia pre zabránenie a uplatňovanie korupcie v organizácii.  Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky a poskytuje návod na vytvorenie, implementovanie, udržiavanie, preskámavanie a zlepšovanie systému MANAŽÉRSTVA PROTI ÚPLATKÁRSTVU

Systém manažérstva môže byť aplikovaný samostatne, alebo môže byť súčasťou integrovaného systému manažérstva. Rieši otázky týkajúce sa činností organizácie...

 

ako vám vieme pomôcŤ

dokumentácia pre iso 37001

Kompletné spracovanie dokumentácie v procese PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU ISO 37001